Underhållsservice

På luftvärmepumpar & luftkonditionering

Underhållsservice

Vid underhållsservice så rengör vi produktens innerdel, kontrollerar så att det inte är gasbrist och granskar så att din produkt fungerar som den ska. Detta ökar möjligheten att livslängden och effektiviteten på din värmepump ökar drastiskt. Hur ofta man behöver göra denna rengöring beror på många omständigheter och hur ofta som är lämpligt för dig gör du och teknikern upp gemensamt. Normalt behövs en rengöring med två till tre års intervall.

Servicenivå 1

Vi blåser rent innerdelens alla komponenter med tryckluft. Köldmediesystemet läcksöks, funktioner kontrolleras enligt cheklista.
1 290kr
Milersättning tillkommer
Boka service

Servicenivå 2

Nivå 2 kan krävas om innerdelen inte är rengjord på länge. Utöver moment på nivå 1 så tar vi även bort fläkthjulet på innerdelen och gör rent den mekaniskt med borste, rengöringsmedel och varmt vatten.
1 790kr
Milersättning tillkommer
Boka service

Har du frågor?
Kontakta mig så ser vi till att du får den hjälp du behöver.

Fredrik Svärd
Servicetekniker
0141-65 91 03