Integritetspolicy

Allmänt

Dessa riktlinjer finns för att värna om din personliga integritet och att vi har rutiner för att följa detta samt leva upp till GDPR. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part mer än till vissa myndigheter och detta främst för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.

Bakgrund

Vi lagrar de uppgifter om dig som vi har fått av dig och ibland i kombination med offentliga uppgifter som vi behöver för att kunna utföra dom åtaganden som vi har fått av dig som kund. Vi lagrar inga personuppgifter som vi inte behöver ha för att fullfölja våra åtaganden. Dom program och leverantör av IT tjänster som vi använder lever alla upp till GDPR. Bilder på personer tas normalt sätt inte, bilders syfte är att dokumentera för att underlätta i anbudsförfarande eller för att kunna fullfölja vårt uppdrag jämt emot dig som kund. Bilder på personer och med namn sparas aldrig utan personens medgivande.

Typ av personuppgifter som lagras

Privatpersoner

I vassa fall även

Företagskunder

I vassa fall även

Ändring och radering av personuppgifter

Du som kund har rätt att ändra dina uppgifter i våra system enligt dina önskemål så länge det inte strider mot några regler mot preskription eller att uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag mot er som kunder. Du har rätt att även få dina uppgifter raderade så länge det inte strider mot några regler om preskription.

Registerutdrag

Du som kund har rätt till att få ut alla uppgifter som lagras om dig en gång per år.

Lagringstider personuppgifter

Normalt så tas endast personuppgifter bort på kundens begäran och om detta inte strider mot några regler om preskriptionstid.

Kontaktuppgifter

Du som kund kan kontakta oss för frågor kringMV Kylteknik och dess personuppgifter, uppgifter till MV Kylteknik är
enligt nedan.

info@mvkyl.se

Motala Vadstena Kylteknik AB
Dynamovägen 5b
591 61 Motala