Service & underhåll

På din kylanläggning

Service

Service & felsökning

Vi utför service och felsökning av de flesta typer av kylmaskiner av olika slag allt från lilla kylmaskinen på förskolan till processkylmaskinen på industrin. Bra service och underhåll är en förutsättning för att kylmaskiner och dess kringutrustning ska få en lång livslängd och godekonomi. Förebyggande underhåll leder också i de flesta fall till betydligt mindre oplanerade driftstopp vilket också är bra för ekonomin och vår miljö.
Kontakt
Service

Journalföring för dina kylmaskiner

Vi kan hjälpa till med journalföringen för dina kylmaskiner och köldmediumhantering och göra underlag för detta i de fall det ska skickas in till myndighet.
Kontakt
Service

Tredjepartsbesiktning

Vi ombesörjer också tredjepartsbesiktning av säkerhetsventiler och tryckkärl vilket blir vanligare och vanligare framförallt på CO2 maskiner som jobbar på höga tryck.
Kontakt

Har du frågor om service?
Ring mig så ser jag till att ni får rätt hjälp.

Daniel Johansson
Serviceledare
0141-65 91 00